Daar krijg je de ruimte ...
Nieuws
RSS feeds
Aankondigingen Actualiteiten

www.apollo11.nl > Home
www.apollo11.nl > Home
Welkom op de website van OBS Apollo11

De school is aan het groeien naar maximaal 12 groepen. We hebben een prachtig nieuw en op dit moment worden er 4 nieuwe lokalen aangebouwd. 

Op dit moment hebben we grote groepen. We krijgen regelmatig nog vragen over plek voor zij-instromers. In 2016-2017 Zijn er nog plekken in de volgende groepen:

Leerjaar 1 nog plaats voor 4 leerlingen (geboortejaar 2012)

Leerjaar 2 nog plaats voor 11 leerlingen

Leerjaar 3 nog plaats voor 5 leerlingen

Leerjaar 4 nog plaats voor 2 leerlingen

Leerjaar 5 nog plaats voor 8 leerlingen

Leerjaar 6 vol

Leerjaar 7 vol

Leerjaar 8 vol


Aanmeldingen nieuwe leerlingen:

Geboortejaar 2012 nog 4 plekken

Geboortejaar 2013 nog 1 plek

Geboortejaar 2014 nog 10

Geboortejaar 2015 nog 26

Voor meer informatie over de aanname procedure (ook voor zij-instromers) verwijs ik u naar ons aannamebeleid op de website.

Voor meer informatie over de school en het onderwijs verwijs ik graag naar de schoolgids van dit schooljaar.

 

Volgend schooljaar is er 8 keer per jaar een rondleiding voor nieuwe ge√Įnteresseerde ouders. De data verschijnen binnenkort op onze website. U bent van harte welkom!


 De Apollo 11 heeft de Wim Kamuprijs gewonnen met de theaterlessen die zijn gebaseerd op de thema's van de Vreedzame School. En daar zijn we supertrots op! Klik hier voor een filmpje van De Vreedzame School en de theaterlessen.


De Apollo 11 werkt samen met FOTODOK in een creatief partnerschap. Dat doen we met een aantal projecten per jaar. Daarnaast krijgen de kinderen uit de bovenbouw les in film en fotografie. Klik hier voor een filmpje van een foto- filmworkshop op onze school.


De Apollo 11 werkt samen met MAVO10 en De Klimroos vanuit de subsidie: 'Samen voor de toekomst'. In een 6 tal projecten waarbij 21ste eeuwse vaardigheden centraal staan, werken de leerlingen samen aan diverse hedendaagse thema's. Klik hier voor een filmpje van het eerste project met robots.


Kijk ook op www.scholenopdekaart.nl en op onze facebookpagina voor meer informatie.


De Apollo 11 is een Daltonschool. Dat betekent dat onze onderwijsvisie gebaseerd is op de vijf kernwaarden van het Dalton onderwijs:


  • Vrijheid; kinderen mogen voor een deel zelf kiezen hoe ze een leertaak uitvoeren.
  • Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid; kinderen leren wat het maken van keuzes en afspraken betekent voor hen en voor anderen.
  • Samenwerken; kinderen werken zowel binnen hun groep als buiten hun groep samen aan diverse opdrachten.
  • Effectiviteit; vakken worden met elkaar verbonden en leerstof wordt vanuit verschillende disciplines aangeboden.
  • Feedback geven; kinderen leren hoe ze elkaar op een effectieve manier kunnen voorzien van positieve feedback om bepaalde leerdoelen te behalen.


Deze vijf kernwaarden zijn de uitgangspunten waarop de vormgeving van ons onderwijs is gebaseerd. Door middel van taakwerk stimuleren wij het zelfstandig werken. Kinderen leren een planning maken waarbij zij de vrijheid hebben om zelf de volgorde van de opgedragen taken te bepalen. Daarnaast zijn er ook keuzetaken die aansluiten bij de interesse van het kind. Kinderen werken veel samen. Hierbij maken we gebruik van diverse co√∂peratieve werkvormen.

 

De kernwaarden zijn niet alleen uitgangspunten voor de manier van werken in de groepen, ook in het team is dit de basis voor het werken op de Apollo 11.

 

We zijn een school in beweging. Vorig schooljaar hebben we gewerkt aan Vreedzame school verbinden met Kunst en Cultuur (d.m.v. theaterlessen), mediawijsheid en het verbinden van vakken zoals de WO vakken met taal en kunst en cultuur en komend schooljaar staat het werken met wetenschap & techniek, verbinden van vakken en excellentie nogmaals op het programma. Ook gaan we aan de slag met de professionele cultuur door als team te gaan werken met de scholing van Stichting leerKRACHT. Hun motto is: Elke dag een beetje beter!


Klik hier voor een kijkje in onze school op een gewone dag.
OBS Apollo 11

Ten Veldestraat 98

 3454 EN  De Meern

tel. 030-6662577Wij werken samen met:

Buitenschoolse opvang Shuttle

Kinderdagverblijf Jojo