Daar krijg je de ruimte ...
Nieuws
RSS feeds
Aankondigingen Actualiteiten

www.apollo11.nl > Home
www.apollo11.nl > Home
Welkom op de website van OBS Apollo11
NOG 3 DAGEN! Dan kunt u terecht op onze NIEUWE website! #trots

De "Oscar van het onderwijs" voor "Het onderwijs van de toekomst." De jury van de Nationale Onderwijsprijs 2015 - 2017 vond dit een terecht oordeel over de gezamenlijke skillsweken van van openbare basisscholen de Klimroos en Apollo 11 samen met MAVO Tien. In Rotterdam ontvingen wij de Nationale Onderwijsprijs. 
Volgens de jury lopen de drie scholen 'ver voor de troepen uit' als het gaat om de samenwerking tussen basis- en voortgezet onderwijs. Daarnaast oordeelt de jury dat de scholen alle drie voorlopers zijn op het gebied van onderzoekend leren, talentontwikkeling en het inzetten van 21st century skills. Prachtige complimenten voor de scholen. Klik hier voor het juryrapport van de provinciale ronde.

We zoeken per direct een leerkracht voor een onderbouwgroep.

We zoeken per 9 april een full time vervanger voor zwangerschapsverlof.

We zoeken per 1 augustus een full time leerkracht voor een onderbouwgroep.


De school is aan het groeien naar maximaal 12 groepen. We hebben een prachtig nieuw gebouw dat dit jaar is uitgebreid met 4 nieuwe lokalen.

Op dit moment hebben we een aantal grote groepen. Er is veel interesse in onze school. Momenteel is er een wachtlijst voor kinderen geboren in 2013 en 2014. We krijgen regelmatig nog vragen over plek voor zij-instromers. Voor schooljaar 2017/2018 zijn alle groepen vol.


In 2017-2018 Zijn er nog plekken in de volgende groepen:

Leerjaar 0 vol (geb: 2014)

Leerjaar 1 vol (geb: 2013)

Leerjaar 2 vol

Leerjaar 3 vol

Leerjaar 4 vol

Leerjaar 5 vol

Leerjaar 6 vol

Leerjaar 7 vol

Leerjaar 8 vol


Aanmeldingen nieuwe leerlingen:

Geboortejaar 2013 vol

Geboortejaar 2014 vol

Geboortejaar 2015 tussen 1 januari en 30 juni nog 2 plekken

Geboortejaar 2015 tussen 1 juli en 31 december (wachtlijst)

Geboortejaar 2016 nog 23 plekken

Voor meer informatie over de aanname procedure (ook voor zij-instromers) verwijs ik u naar ons aannamebeleid op de website.

Voor meer informatie over de school en het onderwijs verwijs ik graag naar de schoolgids van dit schooljaar.

 

Volgend schooljaar is er 6 keer per jaar een rondleiding voor nieuwe geïnteresseerde ouders. De data verschijnen binnenkort op onze website. U bent van harte welkom!


 De Apollo 11 heeft de Wim Kamuprijs gewonnen met de theaterlessen die zijn gebaseerd op de thema's van de Vreedzame School. En daar zijn we supertrots op! Klik hier voor een filmpje van De Vreedzame School en de theaterlessen.


De Apollo 11 werkt samen met FOTODOK in een creatief partnerschap. Dat doen we met een aantal projecten per jaar. Daarnaast krijgen de kinderen uit de bovenbouw les in film en fotografie. Klik hier voor een filmpje van een foto- filmworkshop op onze school.


Op de Apollo 11 werken we met de methode van Stichting LeerKRACHT. Samen bekijken we welke (methode) lessen we kunnen aanpassen om meer betrokkenheid bij de kinderen te creëren. En de kinderen denken zelf ook na hoe ze hun leerdoelen kunnen behalen. Samen elke dag een beetje beter!

De Apollo 11 werkt samen met MAVO10 en De Klimroos vanuit de subsidie: 'Samen voor de toekomst'. In een 6 tal projecten waarbij 21ste eeuwse vaardigheden centraal staan, werken de leerlingen samen aan diverse hedendaagse thema's. Klik hier voor een filmpje van het eerste project met robots.


In 2016/2017 zijn we gestart met lessen mindfulness (als onderdeel van de theaterlessen) en krijgen alle kinderen in leerjaar 6 typeles.

Kijk ook op www.scholenopdekaart.nl en op onze facebookpagina voor meer informatie.


De Apollo 11 is een Daltonschool. Dat betekent dat onze onderwijsvisie gebaseerd is op de vijf kernwaarden van het Dalton onderwijs:


  • Vrijheid; kinderen mogen voor een deel zelf kiezen hoe ze een leertaak uitvoeren.
  • Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid; kinderen leren wat het maken van keuzes en afspraken betekent voor hen en voor anderen.
  • Samenwerken; kinderen werken zowel binnen hun groep als buiten hun groep samen aan diverse opdrachten.
  • Effectiviteit; vakken worden met elkaar verbonden en leerstof wordt vanuit verschillende disciplines aangeboden.
  • Feedback geven; kinderen leren hoe ze elkaar op een effectieve manier kunnen voorzien van positieve feedback om bepaalde leerdoelen te behalen.


Deze vijf kernwaarden zijn de uitgangspunten waarop de vormgeving van ons onderwijs is gebaseerd. Door middel van taakwerk stimuleren wij het zelfstandig werken. Kinderen leren een planning maken waarbij zij de vrijheid hebben om zelf de volgorde van de opgedragen taken te bepalen. Daarnaast zijn er ook keuzetaken die aansluiten bij de interesse van het kind. Kinderen werken veel samen. Hierbij maken we gebruik van diverse coöperatieve werkvormen.

 

De kernwaarden zijn niet alleen uitgangspunten voor de manier van werken in de groepen, ook in het team is dit de basis voor het werken op de Apollo 11.

 

We zijn een school in beweging. Voor meer betrokkenheid, leerplezier én beter resultaat verbinden we vakken met elkaar zoals de Vreedzame school met Kunst en Cultuur (d.m.v. theaterlessen), mediawijsheid en de WO vakken en taal. We richten ons op de ontwikkeling van wetenschap & technieklessen en programmeren en onderzoeken hoe we ons onderwijs nog beter kunnen maken.


Klik hier voor een kijkje in onze school op een gewone dag.
OBS Apollo 11

Ten Veldestraat 98

 3454 EN  De Meern

tel. 030-6662577Wij werken samen met:

Buitenschoolse opvang Shuttle

Kinderdagverblijf Jojo